Situácia
s návrhom trasovania vodovodu a slaboprúdu

Navrhovaná trasa je riešená cez pozemky dnešnej prístupovej komunikácie do lokality. Pozemky sú vo vlastníctve obce Mýto pod Ďumbierom a mesta Brezno. Situácia je orientačná - vyhradzujeme si právo na zmenu trasy prípadne odklon podľa komunikácie a požiadaviek majiteľov správcov a úradov.

kvapka na hladine vody

Informácie

Plánovaná výstavba verejného vodovodu v sebe zahŕňa napojenie pozemkov po trase v dvoch katastrálnych územiach, ktoré sa prelínajú - Mýto pod Ďumbierom a Brezno v časti Mlynná dolina

rieka pretekujúca cez polia

Po trase plánovaného vodovodu budú oslovení všetci majitelia pozemkov s možnosťou pripojenia na verejný vodovod.

Financovanie sa bude rozrátavať percentuálne medzi záujemcov o pripojenie.

Návrh trasovania vodovodu
a slaboprúdu

mapa trasovania vodovodu Zobraziť PDF

Plán Výstavby

Nový územný plán mesta Brezno

Október

Žiadosť EIA

November

Projekt pre územné rozhodnutie

Február

Schválenie EIA + žiadosť pre územné rozhodnutie

Júl

Právoplatné územné rozhodnutie

November

Žiadosť o stavebné povolenie

December

Právoplatné stavebné povolenie

Máj

Realizácia

Jún

Žiadosť o kolaudačné rozhodnutie

Október

Odovzdanie diela do prevádzky

Marec

Záleží nám
na budúcnosti

V duchu hesla „záleží nám na budúcnosti“ vznikol tento výnimočný projekt. Záleží nám na danej lokalite, životnom štandarde obyvateľov a v neposlednom rade na budúcich generáciách, preto prichádzame s riešením verejného vodovodu. Je našim prvoradým cieľom na tento vodovod napojiť všetkých obyvateľov po trase a tak zvýšiť životnú úroveň lokality.

O nás

NNC s.r.o. je spoločnosť, ktorá sa špecializuje v developerskej a obchodnej činnosti na území Slovenska aj v zahraničí. V rámci svojho dlhodobého pôsobenia v spomínaných oblastiach, sme nadobudli bohaté skúsenosti, ktoré sa pretavili do úspešných realizácií viacerých projektov. Za našou spoločnosťou stojí profesionálny a silný tím, ktorý je vždy zárukou kvality a spokojnosti pre našich cieľových zákazníkov.

záber na stavebných pracovníkov
0+ Rokov skúseností
Budujeme lepšiu budúcnosť

Kontakt

Mail:
office.nncsk@gmail.com
Telefón:
+421 905 611 155
Adresa:
B. Bartóka 1048/24
979 01 Rimavská Sobota

Kontaktný formulár